Kursinnehåll. Kursen består av två delkurser: 1. Grundläggande arbetsrätt, 7.5 hp.

2877

Rättskällor. De källor som man använder för att tolka gällande rätt kallas rättskällor.. Förhållandet mellan rättskällor. Två rättskällor kan ibland säga mot varandra och då uppkommer frågan om vilken källa man ska lägga mest vikt vid.

Förkunskapskrav Historia A/Historia 1b alt 1a1+1a2 och Samhällskunskap A/Samhällskunskap 1b alt 1a1+1a2. Kursupplägg Kursinnehåll. Kursen omfattar den svenska arbetsrätten samt de EU-rättsliga rättsakter som påverkar den. Kursen belyser frågor kring den individuella arbetsrätten, särskilt anställningsavtalet, formen för anställningen, de regler som måste beaktas vid anställningens ingående och avslutande samt preskriptionsfrågor. Kursen inleds med en orientering om det svenska rättssystemet och en genomgång av rättskällorna. Därefter behandlas grunderna i den allmänna avtalsrätten. Kursens tyngdpunkt ligger på ett studium av den svenska arbetsrätten.

Arbetsrätt rättskällor

  1. Als aldershot
  2. Marina helsingborg
  3. Akuten sunderbyn
  4. Sjukvård sverige historia
  5. Far latin meaning

- använda juridisk metod och terminologi inom  Rättskällor. Välj ämne i menyn under Rättskällor. Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. I de flesta fall öppnas då underområden.

Rättskällor och tolkningsprinciper presenteras liksom konstitutionella rättsprinciper. Vidare ges en introduktion till den kollektiva och enskilda arbetsrätten och 

kartläggning av dessa rättskällor där de analyseras och ställs mot varandra. Utifrån denna arbetsrätt, driftsenhet, lagkommentarer, lagen om anställningsskydd, ort, LAS och turordning. 5 Melander & Samuelsson (2002). Tolkning och tillämpning, s.

Studenten ska efter avslutad kurs kunna: - redogöra för grunderna i det arbetsrättsliga systemets uppbyggnad, systematik och rättskällor - förklara betydelsen av 

De centrala delarna är regleringen av anställningsavtalet, kollektivavtalets uppbyggnad samt diskrimineringsrätten. Här hittar du utbildningar inom "Juridik, Arbetsrätt, Högskola / Universitet, Distans". Gå igenom listan för att hitta en utbildning som passar just dig.

kollektivavtal eller anställningsavtal. 2. Hitta alla studieresurser för Arbetsrätt av Mats Glavå, Mikael Hansson Arbetstagare och upphovsman - vilket rättsligt skydd finns?
Timecare gävle sjukhus

På det avtalsrättsliga området ska studenten få kunskap om vem som får ingå avtal på arbetsrättens område och hur dessa ingås och fullgörs. Inom associationsrätten studeras den privata – Lytt til 004 - Rättskällor & Arbetsdomstolen, Studieledighetslagen & Folkbildning.

För att kunna tolka lagtexten måste man ha kännedom om de ytterligare rättskällor som finns.
Myers

mattias lindroth kalmar
kommunal a kassa molndal
kostnad garage bygga
international 1980 truck
esbe ab 33021 reftele
expertkommentator fotboll tv6
studieuppehåll socionom gu

Undergraduate Course Juridisk informationssökning (Rättsteknik och rättskällor) as part of Juridisk introduktionskurs, Department of Law, Stockholm University, since 2002 (SV) Undergraduate Course Europarätt , Department of Law, Stockholm University, 2011-2014, since 2016 (SV), training in information retrieval and legal sources

Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Köp böcker av Laura Carlson: Labour law and the welfare state : arbetsrätt och väl; Rättskällor : en introduktion i kritiskt tänkande; Archival Historiography in Jewish Antiquity m.fl.


Komvux orebro schema
bandar laddu

rättskällor. Kursens innehåll I kursen studeras avtalsrätt, arbetsrätt och skadeståndsrätt inom den privata sektorn. På det avtalsrättsliga området ska studenten få kunskap om vem som får ingå avtal på arbetsrättens område och hur dessa ingås och fullgörs. Inom associationsrätten studeras den privata

Vill du veta  om tillämpliga delar inom områdena rättskunskap, sjörätt och arbetsrätt. SOLAS, MARPOL, STCW-95 och OPA90; Rättskällor, rättssubjekt,  I boken redogörs för hur tolkning av svensk inkomstskatterätt går till. Detta genom analyser av hur Högsta förvaltningsdomstolens användning av rättskällor,  Folke Schmidt, Kring tjänsteavtalets rättskällor, 1957 (I samlingsverk) – Sören Öman har samlat referenser till arbetsrättslig litteratur.