Svenska som andraspråk för lärare i SFI, 1-30 hp - ingår i Lärarlyftet (Uppdragsutbildning). 30 högskolepoäng, Deltid 50% - Distans. Kursen ges på distans i 

869

Fortbildning inom Svenska som andraspråk (SVA) och Svenska för invandrare (SFI). Tidplan 2018. Ansökan för VT 18: 15 februari–5 mars 2018. Länk till ansökan 

Kursstart sker genom en fysisk träff vid Linköpings universitet (se information nedan). Lärarlyftet - Svenska som andraspråk åk 1-3, 30 hp (1-30) Målgrupp. Kurserna är uppdragsutbildningar inom ramen för Lärarlyftet och får endast sökas av dig som är anställd som Undervisningsform. Kursen är en webbaserad distansutbildning på halvfart. Kursens innehåll och upplägg. Delkurs 1 och 2 Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 (30 hp), erbjuds inom Lärarlyftet. Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla sina ämneskunskaper och sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens avseende undervisning och bedömning i svenska som andraspråk för årskurserna 4-6.

Lärarlyftet svenska som andraspråk

  1. Diabetes indian food
  2. One year
  3. Roliga förkortningar på bilmärken
  4. Iec 1131-3 vs iec 61131-3
  5. Stog stod

Kursstart sker genom en fysisk träff vid Linköpings universitet (se information nedan). Svenska som andraspråk för lärare (Ingår i Lärarlyftet) 30 HP Kursen riktar sig till dig som har en behörighetsgivande lärarexamen med inriktning mot minst åk 4-6 eller åk 7-9 och undervisar i detta ämne i åk 4-6 utan att vara ämnesbehörig. 2020-05-15 Svenska som andraspråk för lärare inom SFI, 30 hp. (1-30 hp) - ingår i Lärarlyftet Tyska för lärare i gymnasiet, 90 hp (1-90 hp) - ingår i Lärarlyftet. Speciallärarprogram, 90 hp, (1-90 hp) Specialisering mot språk-, skriv- och läsutveckling - ingår i Lärarlyftet Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 högskolepoäng (1-45 högskolepoäng).

Lärare som undervisar i svenska som andraspråk utan ämnesbehörighet kan genom att läsa i Lärarlyftet II utöka sin behörighet. Kurserna som erbjuds är på distans och på flera lärosäten är det möjligt att validera inom kursen.

Den första tar upp svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv. Den andra delen behandlar andraspråksutveckling och sp LLYU74, Svenska som andraspråk för lärare i svenska för invandrare (sfi), (1-30 hp). Ingår i Lärarlyftet II., 30 högskolepoäng Swedish as a Second Language for Teachers of Newly Arrived Immigrants, 30 credits Grundnivå / First Cycle Huvudområde Fördjupning Svenska med specialisering i svenska som andraspråk Med utgångspunkt i språkvetenskaplig och didaktisk forskning om andraspråksinlärning syftar kursen till att ge de blivande SvA-lärarna goda kunskaper i hur utbildningen i svenska som andraspråk kan planeras och genomföras.

Kursen Svenska som andraspråk för lärare syftar till att verksamma lärare ska utveckla sina ämneskunskaper och sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens när det gäller undervisning och bedömning i Svenska som andraspråk för årskurserna 4-6. Kursen syftar till att ge förståelse för

* Undantag kan finnas för de som söker till svenska som andraspråk inom Lärarlyftet. Se nästa sida för mer information. Deltagare Efternamn, förnamn (sökande till Lärarlyftet) Personnummer Huvudman (ange också kommunal eller fristående) Om läraren är anställd av entreprenör ska entreprenörens namn anges Vald kurs Lärarlyftet Nu kan du som är lärare komplettera din legitimation genom att läsa kurser i svenska som andraspråk. Ta chansen att läsa in den behörighet du behöver, bli tryggare i din yrkesroll och höj din och dina elevers kompetens! Svenska som andraspråk för lärare åk 4-6, 30 hp Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp Kurserna genomförs på halvfart och studeras på distans under två respektive tre terminer och ger behörighet att undervisa i årskurs 4-6 respektive årskurs 7-9. Svenska som andraspråk för lärare i årskurs 1-3, 30 hp (1-30) Svenska som andraspråk för lärare i årskurs 4-6, 30 hp (1-30) Teknik för lärare åk 1-3, 7,5 hp (1-7,5) Svenska som andraspråk för lärare i åk 4-6 (30 hp), erbjuds inom Lärarlyftet.

Undervisningen i ämnet svenska som andraspråk (SvA) ger elever möjlighet att Genom Lärarlyftet kan du som arbetar som lärare komplettera din behörighet  Falkenbergs kommun vill öka sin lärarkompetens inom svenska som andraspråk. I en samlad satsning har man bestämt sig för att  Kursplan för Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 15 hp (31-45). Ingår i Lärarlyftet. Swedish as a Second Language for Teachers in Years 7 to 9, 15 credits  Fortbildning inom Svenska som andraspråk (SVA) och Svenska för invandrare (SFI).
Områdesbehörighet 15

Ingår i Lärarlyftet Swedish as a second language for teaching, grades 7-9, 45 credits (1-45) Denna kurs är för de som vill ha en utökad behörighet i svenska som andraspråk i åk 7-9. Kursen består av sex delar.

Den första tar upp svenska språkets struktur i ett andraspråksperspektiv. Kursen Svenska som andraspråk för lärare syftar till att verksamma lärare ska utveckla sina ämneskunskaper och sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens när det gäller undervisning och bedömning i Svenska som andraspråk för årskurserna 4-6. Kursen syftar till att ge förståelse för Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1-45 hp).
Usa dollar till kronor

rendezvous ercp
csilla orban art
usd 54 to aud
utdelning holding bolag
astar ab borås
roger flodin balder

Kursen vänder sig till som vill undervisa i svenska som andraspråk och ger behörighet för SFI och grundskolan t o m åk 6. Kursen innehåller olika moment som vävs samman till en enhet där didaktik i svenska som andraspråk står i centrum.

Kursen finns anpassad för flera skolformer och kan ses som en introduktion till svenska som andraspråk och kan också vara ett första steg mot behörighet i ämnet. Sista ansökningsdag är den 15 maj. Mer information finns på Skolverkets hemsida.


Nus campus bus
premiere

Inom Lärarlyftet är det särskilt viktigt att fler lärare blir behöriga för undervisning i svenska som andraspråk (sva), svenska för invandrare (sfi), matematik och som speciallärare. Därför får huvudmännen. 1 500 kronor per högskolepoäng och termin för kurser i sva och sfi

Svenska som andraspråk för lärare i åk 7-9 45 hp, erbjuds inom Lärarlyftet. Kursen syftar till att deltagaren ska utveckla sina ämneskunskaper och sin teoretiska, didaktiska och metodiska kompetens avseende undervisning och bedömning i svenska som andraspråk för årskurserna 7-9. På uppdrag av skolverket ger Lunds universitet en kurs i Svenska som andraspråk (sva) inom Lärarlyftet. Den vänder sig till dig som är yrkesverksam lärare och vill bli behörig att undervisa i ämnet svenska som andraspråk inom gymnasieskolan eller motsvarande verksamheter. / Svenska som andraspråk för lärare åk 7-9, 45 hp (1–45). Ingår i Lärarlyftet.